منوی هدایتگر محصولات

 
 Swat-Cup
 Report Generator
 XasNine
 Xas-Rate
 Xas-Refining
 Xas-Logistic
 Xas-Charity
 

Xas-Refining

 

پایش (مانیتورینگ) یکی از اساسی ترین نیاز صنایع در دنیای مدرن امروز می باشد. امروزه با ایجاد سامانه های جامع مدیریتی نیاز به دسترسی به اطلاعات روزآمد، دقیق و از راه دور از ضروریات نظام های مدیریتی شده است. پایش از راه دور با بهره گیری از رایانه و تهیه گزارش های مدیریتی ابزاری قوی برای بهبود مدیریت صنعتی در جهت بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه می باشد.

در این راستا شرکت نپراش گستر با بهره گیری از نیروهای فنی و متخصص نرم افزار جدیدی را تحت عنوان مدیریت پایش (مانیتورینگ) تولید نموده است که برخی از خصوصیات این نرم افزار به شرح زیر می باشد:

نرم افزار مدیریت پایش بر اساس پایش(مانیتورینگ) نقاط استوار می باشد.

از نظر موقعیت، این نقاط می توانند در نواحی مختلف مکانی یا جغرافیایی قرار داشته باشند.

از نظر نوع و ماهیت نقاط می توانند دارای ماهیت ها و مشخصات مختلف و متنوع باشند.

به عنوان مثال:

1- دایره به معنای نقاط نوع الف

2- مثلث به معنای نقاط نوع ب

3- مربع به معنای نقاط نوع ج

هر نقطه می تواند در طول زمانهای مختلف، وضعیت های مختلفی داشته باشد.

به عنوان مثال:

1. وضعیت قرمز به معنای بحرانی

2. وضعیت نارنجی به معنای لزوم مراقبت

3. وضعیت سبز به معنای عادی

نقاط قوت نرم افزار بر دو اصل توانایی کنترل لحظه ای نقاط و تهیه گزارشهای مدیریتی و آماری از نقاط استوار می باشد.

کنترل وضعیت نقاط از طریق اینترنت میسر می باشد.

به روز رسانی اطلاعات و وضعیت نقاط می تواند از طریق نیروی انسانی و اینترنت و یا به صورت اتوماتیک مانند سنسور ها و یا ابزار الکترونیکی دیگر صورت بگیرد.