منوی هدایتگر پروژه ها

 
 نرم افزار
 وب سایت
 

وب سایت

 

نام پروژه : پورتال جامعه فرهنگی یاوری

نام کارفرما : جامعه فرهنگی یاوری

مدت زمان اجرا : 2 ماه

 

 

 

نام پروژه : پورتال مجموعه فرهنگی – ورزشی پیرامید

نام کارفرما : مجموعه فرهنگی – ورزشی پیرامید

مدت زمان اجرا : در دست اجرا

 

 

 

 

نام پروژه : پورتال شرکت برج آوران

نام کارفرما : موسسه مالی و اعتباری توسعه

مدت زمان اجرا : 2 ماه

 

 

 

نام پروژه : نرم افزار پیگیری سفارشات حمل و نقل

نام کارفرما : شرکت آرین سریع بار

مدت زمان اجرا : در دست اجرا

محل بهره برداری : سرتاسر دنیا

 

 

 

نام پروژه : وب سایت WRQ

نام کارفرما : موسسه Eawag

مدت زمان اجرا : 3 ماه

 

 

 

نام پروژه : وب سایت مجموعه شیدرخ

نام کارفرما : موسسه شیدرخ

مدت زمان اجرا : 2 ماه

 

 

 

نام پروژه : وب سایت شخصی استاد کابلی

نام کارفرما : استاد کابلی

مدت زمان اجرا : 2 ماه

 

 

 

نام پروژه : وب سایت شخصی رامین برجسته

نام کارفرما : رامین برجسته

مدت زمان اجرا : 1 ماه

 

 

 

نام پروژه : وب سایت موسسه آموزشی آتیه سازان

نام کارفرما : موسسه آتیه سازان

مدت زمان اجرا : 1 ماه

 

و .....